Strandrydding for en bedre framtid

Beboere på Hå mottakssenter fjernet 220 kg med søppel fra Nærlandstranden. Initiativet er et samarbeid mellom Hero, Hold Norge Rent og Jæren Friluftsråd.
Visjonen til Hero handler om å gjøre en ny framtid mulig.  Vår visjon om en ny fremtid omfavner nøkkelaspektene ved bærekraft og understreker behovet og ansvaret for å sikre en inkluderende og bærekraftig utvikling for alle.
 
Gårsdagen var viktig av flere grunner:
🎓De som deltok lærte mer om forsøpling og konsekvensene det har for naturen. Å øke kunnskapen om miljøutfordringer er første skritt mot endring!
🏘️ I Norge verdsetter vi frivillig innsats høyt, og det er viktig å bidra i lokalsamfunnene hvor man bor. Denne strandryddingen er et flott eksempel på samhold og dugnadsånd.
💁🏽‍♀️Vi ser og anerkjenner ressursene til de som bor i våre asylmottak gjennom beboermedvirkning. Å gi ansvar og mulighet til å bidra til fellesskapet er viktig for alle mennesker.
🌍 Vi ønsker å gjøre en forskjell og bidra til å bevare naturen for kommende generasjoner. Hver bit av søppel fjernet er et skritt i riktig retning!
Ved å knytte vårt arbeid direkte til bærekraftsmålene, kan vi skape en helhetlig og langsiktig tilnærming som adresserer disse utfordringene på en effektiv måte, samt at vi gjør vår del for at disse skal oppnås. Ved å engasjere oss i å oppnå bærekraftsmålene, bidrar vi ikke bare til å skape bedre liv for asylsøkere, flyktninger og innvandrere, men vi er også med på å bygge et mer bærekraftig og inkluderende samfunn for alle.
Del: